Nieuwbouwwoningen Schoutenhoek Veld F Zoetermeer

#gebiedsontwikkeling #commercieel vastgoed #duurzaamheid

Palenstein werd 40 jaar geleden gebouwd als eerste uitbreidingswijk van het tot groeikern aangewezen Zoetermeer, tot die tijd niet meer dan een polderdorp. De sloop van het gedateerde gebouwencomplex Schoutenhoek en de Bernardschool als onderdeel van de herstructurering van de wijk, bood de mogelijkheid om deze unieke ligging van het gebied in te zetten om een verbinding te vormen tussen de bestaande historische dorpskern, het stadscentrum en de achterliggende wijk Palenstein.
Door haar ligging zal het bouwproject (veld F)  in combinatie met veld A (in aanbouw) het openbaar gebied tussen de twee uiteenlopende stedelijke gebieden opnieuw moeten definiëren. Aan de noordkant vormen de bouwblokken een stedelijke wand langs de Du Meelaan, die door de gemeente getransformeerd wordt tot een stedelijke groene laan. Aan de westkant wordt door het verspringen van de bouwvolumes een voorzieningenplein gecreëerd  met in de plint een zorgcentrum, grand café en een commerciële ruimte. De bovenliggende bebouwing richt zich op het centrumgebied en het nieuwe park in de groenzone langs de historische wetering. De Osijlaan zal ingericht worden als een 30 km-zone, waardoor de inrichting van het plein een brug kan slaan tussen het park en de woongebouwen. Tussen de twee bouwblokken loopt de stadstraat die de aanzet vormt tot de singel door de wijk die de hoofdverbinding van oost naar west zal gaan vormen.
De twee bouwblokken hebben elk hun eigen architectonisch beeld en materialisering. Dit komt ook tot uitdrukking in de binnenhoven, die elk hun eigen sfeer hebben. Het geheel laat zich lezen als een diversiteit van bouwvolumes die door hun verwantschap een krachtig geheel vormen. De wisselende bouwstenen van het plan en de verschillende woonmilieus maken een grote differentiatie van woningtypes mogelijk.

opdrachtgever
proper stok ontwikkeling ism woningcorporatie vidomes (huur)
stedenbouwkundig plan
palenstein | dkv architecten
programma veld F
8 eengezinswoningen
94 appartementen
openbaar binnenterrein
parkeergarage (openbaar)
630 m2 commerciële ruimte
500 m2 gezondheidscentrum palenstein
adviseurs
constructeur | zonneveld | rotterdam
bouwfysica/brandveiligheid | nieman | rijswijk
windhinderonderzoek | nieman | rijswijk
installaties | schreuder groep | alkmaar
aannemer
heijmans woningbouw | regio west
opgeleverd
juni 2013 

Overzicht Schoutenhoek Zoetermeer