architectuur

studioMAEK combineert heldere ontwerpstrategieën met ambachtelijk vakmanschap. Samen met opdrachtgever en specialisten worden wensen en ambities vertaald naar een aansprekend en waardevol ontwerp. Elke ontwerp zoekt aansluiting met de stad, met de directe omgeving en met de huidige tijdgeest. De projecten tonen visie en ontwerpkracht maar zijn niet autonoom. En het belang van de opdrachtgever en gebruikers staat voorop. studioMAEK herkent de conclusies van recent onderzoek dat aantoont dat hoogwaardige architectuur een betere woon- en werkomgeving oplevert en aantoonbare economische meerwaarde heeft op de lange termijn.

nieuwbouwwoningen Zegschans Zoetermeer

#nieuwbouw #woningbouw #stedenbouw #projectontwikkeling

kantoor Femto Engineering Delft

#interieur #rijksmonument #restauratie

woonhuis Kassie, Paramaribo (sr)

#nieuwbouw #particulier opdrachtgeverschap #interieur #senioren

aanbouw woonhuis Nijmegen

#verbouwing #interieur #particulier opdrachtgeverschap #duurzaamheid

senioren bij woningen coornhert centrum

conceptontwikkeling

studioMAEK ontwikkelt, samen met partner On(t)roerend Goed, concepten voor sociale en innovatieve leefomgevingen. De multidisciplinaire aanpak verbindt partijen op basis van gezamenlijke waarden en creëert in een vroeg stadium zowel intern als extern draagvlak voor de planvorming binnen complexe ontwikkeltrajecten. De conceptontwikkeling richt zich op de positionering van projecten en de (her)ontwikkeling van de fysieke en sociale leefomgeving. Doel is een waardevol en toekomstbestendig project met een duurzame exploitatie & beheerfase.

Om het concept handen en voeten te kunnen geven willen studioMAEK en On(t)roerend Goed zich bij voorkeur tot na oplevering committeren aan een project. Zo is er voor beleggers en verhuurders een aantal woon-, diensten- en serviceconcepten ontwikkeld die kunnen worden ingebed in de uiteindelijke propositie. Ook kan het concept zonder verlies aan kennis en tijd worden vertaald in een uitvoerbaar een aansprekend ontwerp waarbij de betrokkenheid van de stakeholders altijd centraal blijft staan.

ontwerpschets ontmoeting op plein Den Haag centraal

onderzoek & advies

studioMAEK combineert inhoudelijke kennis met de kracht van verbeelding. Studies en ontwerpend onderzoek worden op analytische en communicatief toegankelijke wijze uitgevoerd met bijvoorbeeld de principes van design thinking. studioMAEK ontwikkelt innovatieve ideeën en toetst deze op haalbaarheid en draagvlak. Het eindresultaat schetst scenario’s met concrete denkrichtingen voor project, proces en positionering. Opdrachtgevers kunnen de resultaten gebruiken om tot een gewogen investeringsbesluit te komen.

ontmoeting op plein bezuidenhout

impact

studioMAEK toont de kracht en het belang van ontwerp en architectuur aan vakgenoten en een breed publiek. Dat doet ze door het initiëren, agenderen en uitvoeren van maatschappelijke en lokale projecten. Door het maken van publieksprogramma’s rondom architectuur en de openbare ruimte draagt studioMAEK bij aan het positieve imago van architectuur en de [maatschappelijke] meerwaarde van goed ontwerp..