bureau

Het werk van het bureau kenmerkt zich door een combinatie van heldere concepten en ontwerpstrategieën die worden gecombineerd met ambachtelijk vakmanschap dat nodig is om een gebouw op zorgvuldige wijze uit te werken. Hoewel elk ontwerp maatwerk is, zijn er ook een aantal thema’s die als een rode draad door de projecten heen lopen.

studioMAEK in 6 thema’s:

 1. CONCEPTUEEL
  Heldere concepten als kapstok voor complexe processen. Deze werkwijze maakt het mogelijk om de hoofdlijnen van een ontwerpproces in een vroeg stadium te definiëren en de juiste prioriteiten te stellen. Deze methodiek werkt op efficiënte wijze van de grote naar de kleine schaal en geeft opdrachtgevers de middelen om stapsgewijs en weloverwogen van schets naar eindresultaat toe te werken.
 2. CONTEXTUEEL
  Geen enkel gebouw staat op zichzelf. Gebouwen dragen de lessen van het verleden, worden gemaakt met de kennis van het heden en worden geacht te voldoen aan de wensen in de toekomst. Zonder betekenis, hoe kleinschalig deze ook is, is een gebouw slechts een lege huls. Door een project in de context te plaatsen worden verbindingen gelegd tussen de omgeving, de gemeenschap, de plek, de gebruikers en niet te vergeten de economische factoren. De mix van deze facetten bepaalt uiteindelijk zowel de maatschappelijke als de economische waarde van het gebouw.
 3. SCHOONHEID
  Uitgangspunt voor elk ontwerp is dat aan alle de functionele en financiële randvoorwaarden wordt voldaan. Een gebouw is echter geen optelsom van randvoorwaarden. Elk project wordt beschouwd als een esthetische opgave waarin de samenhang en zorgvuldigheid van het beeld op natuurlijke wijze in haar omgeving wordt ingepast. De logica van de samenhang van alle delen is de drager van de esthetische verschijningsvorm van de projecten.
 4. BIM
  Doorvoeren van ICT-oplossingen binnen de ontwerpende en bouwende disciplines zorgen ervoor dat er de afgelopen periode veel nieuwe samenwerkingsvormen en -constructies zijn ontstaan. studioMAEK is een flexibel opgezet bureau dat de kansen van deze nieuwe kenniseconomie optimaal begruikt. Het bureau kan hierdoor haar expertise en praktijkervaring inzetten om binnen de BIM-omgeving samen te werken met alle partners binnen de bouwketen.
 5. TEAMWORK
  Bouwen doe je samen; letterlijk! studioMAEK beschouwt elk project, ongeacht de schaal, als een teamprestatie. Het bureau is er geheel op gericht om samen te werken en beschouwt dit als essentieel onderdeel van de organisatie. Het bureau is er op gericht om binnen de gegeven randvoorwaarden en processen creatieve oplossingen met meerwaarde te creëren.
 6. MVO
  Om de daad bij het woord te voegen heeft het bureau de doelstelling om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn met kennis als belangrijkste middel om dit te bewerkstellingen. studioMAEK heeft als doelstelling om minstens 5% van haar tijd te besteden aan maatschappelijke en niet-commerciële projecten. Projecten waarin wordt geparticipeerd zijn: het Haags Architectuur Café, stichting Duurzaam Bezuidenhout en werkgroep pleinen Bezuidenhout. Daarnaast worden er ook adviesuren ter beschikking gesteld aan diverse non-profitorganisaties (wijkraad Bezuidenhout, Metabolic)